Y Fonesig Hilary Boulding

Etholwyd: 2019

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Addysg, Cerddoriaeth, Cyfryngau, Drama

Llywydd Coleg y Drindod, Prifysgol Rhydychen