Y Fonesig Hilary Boulding

Etholwyd: 2019

Maes/ Meysydd: Cyffredinol – gwasanaeth cyhoeddus

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Addysg, Drama, Media, Music

Llywydd Coleg y Drindod, Prifysgol Rhydychen