Professor Howard Thomas

Etholwyd: 2014

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Bioleg, Ffisioleg, Geneteg

Athro Emeritws Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, Prifysgol Aberystwyth.