Dr Hugh Fenton Rawlings

Etholwyd: 2019

Maes/ Meysydd: Cyffredinol – gwasanaeth cyhoeddus

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Public Policy

Cyfarwyddwr Materion Cyfansoddiadol a Chysylltiadau Rhynglywodraethol, Llywodraeth Cymru