Yr Athro Hywel Francis

Etholwyd: 2019

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Addysg, Archifau, Gwleidyddiaeth Cymru, Hanes, Hanes - Cymru

Athro Emeritws ac Ymgynghorydd Strategol ar Archifau, Polisi Rhanbarthol ac Ehangu Mynediad, Prifysgol Abertawe