Professor Ian Cameron

Etholwyd: 2014

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Ffisioleg Anadlu

Yn flaenorol: Profost, yna Is-Ganghellor, Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru; Pennaeth, UMDS (the United Medical and Dental Schools of Guys and St Thomas’s).