Yr Athro Ian Weeks

Etholwyd: 2019

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Medicine

Deon Arloesi Clinigol, Prifysgol Caerdydd.

Dyfarnwyd OBE am wasanaethau i drosgwlyddo gwybodaeth ac arloesi meddygol.