Professor Ieuan Hughes

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Paediatreg

Athro Emeritws Pediatreg, Prifysgol Caergrawnt.