Yr Athro J Beverley Smith

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Hanes

Athro Emeritws, Hanes Canoloesol Cymru, Prifysgol Aberystwyth.