Yr Athro Johanna Waters

Etholwyd: 2019

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Addysg, Geography, Sociology

Athro mewn Daearyddiaeth Ddynol, Coleg Prifysgol Llundain