Yr Athro Johanna Waters

Etholwyd: 2019

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Addysg, Cymdeithaseg, Daearyddiaeth

Athro mewn Daearyddiaeth Ddynol, Coleg Prifysgol Llundain