Yr Athro John G Williams

Etholwyd: 2024

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Meddygaeth

Athro Emeritws, Prifysgol Abertawe

Gastroenterolegydd academaidd yw’r Athro Williams, a chanddo ddiddordebau ymchwil ym maes canlyniadau cleifion, darparu gwasanaeth a chofnodion meddygol. Fe’i ganed yn Abertawe, a dychwelodd ym 1988 i sefydlu Ysgol Feddygol Ôl-radd, a osododd y sylfeini ar gyfer yr Ysgol Feddygol Mynediad i Raddedigion. Mae wedi dylanwadu ar ddatblygiadau strategol yn Abertawe ac yng Nghymru, yn arbennig datblygiad addysg feddygol, ymchwil glinigol, darparu gwasanaethau, a chofnodion cleifion electronig, ac wedi helpu i adeiladu trefniadaeth a dylanwad gwleidyddol gastroenterolegwyr a meddygon yng Nghymru.