Yr Athro John H. Lazarus

Etholwyd: 2018

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Endocrinoleg, Meddygaeth

Is-Gadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Tenovus; Athro Emeritws Endocrinoleg Glinigol Prifysgol Caerdydd