Yr Athro Syr John Meurig Thomas

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cemeg

 – ‘Friends and colleagues remember John Meurig Thomas’ [Chemistry World]

Athro Er Anrhydedd mewn Cemeg Cyflwr Solet, Prifysgol Caergrawnt; yn flaenorol: Athro a Phennaeth Adran Cemeg, Prifysgol Aberystwyth; Athro Phennaeth Adran Cemeg Ffisegol a Meistr Peterhouse, Prifysgol Caergrawnt; Cyfarwyddwr ac Athro Fullerian mewn Cemeg, Sefydliad Brenhinol Prydain Fawr; Is Ddirprwy Ganghellor, Prifysgol Cymru.