Yr Athro John Pickett

Etholwyd: 2020

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Biocemeg

Athro Cemeg Fiolegol, Prifysgol Caerdydd