Yr Athro John Witcombe

Etholwyd: 2023

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Gwyddoniaeth Amaethyddol

Athro Emeritws, Prifysgol Bangor.

Mae’r Athro Witcombe yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol am ymchwil arloesol i feithrin planhigion er mwyn lliniaru tlodi a phrinder bwyd mewn cymunedau difreintiedig. Dyfeisiodd fethodoleg sy’n golygu bod planhigion yn cael eu meithrin yn fwy effeithlon, drwy ddewis llai o rieni nag sy’n arferol drwy ddefnyddio â nodweddion dymunol, yn unol â dewis ffermwyr. Mae’r gwaith hwn, sy’n canolbwyntio ar gleientiaid, wedi cael effaith gadarnhaol ar dros bum miliwn o aelwydydd yn India, Nepal a Bangladesh, yn cael ei gymhwyso gan eraill mewn llawer o wledydd sy’n datblygu.