Professor Julia Thomas

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Astudiaethau Darlunio, Hanes Diwylliannol Oes Fictoria

Athro Llenyddiaeth Saesneg, Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, Prifysgol Caerdydd