Yr Athro Julian Hopkin

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Medicine

Athro Meddygaeth Arbrofol, Coleg Meddygaeth, Prifysgol Abertawe; Yn flaenorol Rheithor yr Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Abertawe; Athro Meddygaeth a Meddyg Ymgynghorol Er Anrhydedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.