Yr Athro Julian Hopkin

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Meddygaeth

Rheithor yr Ysgol Meddygaeth, Athro Meddygaeth Arbrofol, Coleg Meddygaeth, Prifysgol Abertawe