Professor Julie Williams

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Genetics, Medicine, Neuroscience

Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru; Athro Geneteg Niwroseicolegol, Adran Meddygaeth Seicolegol a Phennaeth Ymchwil Niwroddirywiol, Canolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig MRC, Prifysgol Caerdydd.