Dr Kenneth Edwards

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau, Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Geneteg

Yn flaenorol: Is-Ganghellor, Prifysgol Caerlŷr; Pennaeth yr Adran Geneteg, Prifysgol Caergrawnt.