Dr Kenneth Edwards

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Cyffredinol – gwasanaeth cyhoeddus, Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Genetics

Yn flaenorol: Is-Ganghellor, Prifysgol Caerlŷr; Pennaeth yr Adran Geneteg, Prifysgol Caergrawnt.