Dr Lloyd Bowen

Etholwyd: 2024

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Hanes - Modern Cynnar

Darllenydd, Hanes Modern Cynnar, Prifysgol Caerdydd

Mae Lloyd Bowen yn hanesydd ar Gymru a Phrydain yn yr unfed ganrif ar bymtheg a’r ail ganrif ar bymtheg. Mae wedi cyhoeddi’n eang ar bynciau, gan gynnwys gwleidyddiaeth a hunaniaeth Gymreig o dan y Tuduriaid a’r Stiwartiaid, anrhydedd bonedd ac ymladd cleddyf, a gwleidyddiaeth Rhyfeloedd Cartref Prydain. Ei gyfrol yn 2022, Early Modern Wales, c.1536–c.1689 oedd y gwerslyfr cyntaf ar Gymru ar y cyfnod hwn ers cenhedlaeth. Mae’n helpu i redeg y prosiect ‘Civil War Petitions’, sydd yn cael ei ariannu gan AHRC.