Yr Athro Lucy Huskinson

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Athroniaeth

Athro Athroniaeth a Dirprwy Bennaeth yr Ysgol Hanes, y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Bangor