Professor Sir Mansel Aylward

Etholwyd: 2016

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau, Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Iechyd y Cyhoedd

Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru; Cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Seicogymdeithasol, Iechyd Galwedigaethol a Meddygon, Prifysgol Caerdydd