Professor Sir Mansel Aylward

Etholwyd: 2016

Maes/ Meysydd: Cyffredinol – gwasanaeth cyhoeddus, Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Medicine- Public Health, Occupational Medicine

Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru; Cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Seicogymdeithasol, Iechyd Galwedigaethol a Meddygon, Prifysgol Caerdydd