Professor Marcela Votruba

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Geneteg Offthalmig, Offthalmoleg

Pennaeth Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg, Prifysgol Caerdydd ac Ymgynghorydd Er Anrhydedd mewn Offthalmoleg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro