Yr Athro Mark Taubert

Etholwyd: 2024

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Gofal Diwedd Oes, Gofal Diwedd Oes

Cyfarwyddwr Clinigol Meddygaeth Liniarol ac Athro Anrhydeddus, Prifysgol Caerdydd, Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

Ffocws yr Athro Taubert yw gofal lliniarol, gan ddefnyddio’r cyfryngau newydd mewn lleoliadau clinigol a gwneud penderfyniadau tua diwedd oes. Ef yw sylfaenydd TalkCPR.com ac mae’n cadeirio grŵp llywio cenedlaethol sy’n ceisio gwella’r ddealltwriaeth o gynllunio gofal ymlaen llaw. Mae wedi cyflwyno Ted Talk rhyngwladol ar gynildeb ieithyddol sy’n berthnasol i ofal lliniarol, ac mae ei brosiectau wedi cael sylw gan BBC News, y Guardian, CNN, Al Jazeera a’r Washington Post.