Professor Martin Campbell-Kelly

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cyfrifiadureg, Hanes

Athro Emeritws, Adran Cyfrifiadureg, Prifysgol Warwick.