Yr Athro Martina Feilzer

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Y Gyfraith

Yr Athro Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol; Deon Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes, Prifysgol Bangor