Yr Athro Martyn Tranter

Etholwyd: 2020

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Glaciology

Athro Biogeocemeg Begynol a Chyfarwyddwr Canolfan Rhewlifeg Bryste, Prifysgol Bryste