Yr Athro Max Munday

Etholwyd: 2021

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Economeg

Cyfarwyddwr Uned Ymchwil Economi Cymru, Prifysgol Caerdydd