Yr Athro Mererid Puw Davies

Etholwyd: 2019

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Almaeneg

Pennaeth yr Adran Almaeneg, Coleg Prifysgol Llundain