Yr Athro Michael Hughes

Etholwyd: 2024

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Peirianneg Biofeddygol

Athro Peirianneg Biofeddygol, Prifysgol Khalifa

Mae ymchwil yr Athro Michael Hughes mewn peirianneg biofeddygol yn archwilio’r rhyngweithio rhwng celloedd a meysydd trydan; mae’n defnyddio hwn i astudio sut mae celloedd yn rhyngweithio â’u hamgylchedd, i wneud diagnosis o glefydau fel canser, ac i archwilio sut y mae celloedd yn defnyddio eu priodweddau trydanol eu hunain i ryngweithio â chelloedd eraill. Yn ogystal, mae’n datblygu’r peiriannau sydd eu hangen i wneud y mesuriadau hyn, ac mae’n gweithio gyda chwmnïau sydd wedi’u sefydlu i gyflwyno’r dechnoleg i’r farchnad.