Mrs Nadia Hikary-Bhal

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Iechyd y Cyhoedd, Meddygaeth

Gynaecolegwr Ymgynghorol ac Arbenigwr Menopos, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg