Yr Athro Nancy Edwards

Etholwyd: 2012

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Archaeoleg

Athro Archaeoleg Ganoloesol, Prifysgol Bangor