Yr Athro Paul Mealor

Etholwyd: 2024

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cerddoriaeth – Cyfansoddi

Cyfansoddwr ac Athro Cyfansoddi, Prifysgol Aberdeen

Paul Mealor yw un o’r cyfansoddwyr byw y mae ei weithiau’n cael eu perfformio fwyaf yn y byd. Mae ei ddwy opera, ei pedair symffoni, ei gerddoriaeth ar gyfer ffilm a theledu, dros gant o weithiau corawl cyhoeddedig a chyfansoddiadau niferus ar gyfer ensemble wedi ymuno â’r repertoire a deryn gwobrau ac anrhydeddau lluosog. Mae’r rhain yn cynnwys enwebiad BAFTA (‘Wonders of the Celtic Deep’, Cyfres Hanes Natur Teledu BBC1 Wales, 2022), Gwobr Brit (2012) a dwy Wobr Classic Brit (2012, 2014) a Gwobr Fletcher of Saltoun Cymdeithas y Saltire (Comann Crann) am ei gyfraniad rhagorol i fyd y Celfyddydau a’r Dyniaethau (2020).

Mae ei weithiau comisiwn niferus ar gyfer achlysuron Brenhinol a chenedlaethol yn cynnwys ‘Ubi caritas’ (2011) ar gyfer Priodas EM Dug a Duges Caergrawnt; ‘Per Ardua ad Astra’ a gomisiynwyd gan Awyrlu Brenhinol EM fel emyn swyddogol cyntaf yr Awyrlu Brenhinol (2021); ‘I Shall Not Die, But Live’ ar gyfer Gwasanaeth Cenedlaethol yr Alban o Ddiolchgarwch am fywyd Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II (2022) a ganwyd gan Karen Matheson mewn Gaeleg yn Eglwys Gadeiriol St Giles; ‘A Welsh Prayer’ ar gyfer Gwasanaeth Cenedlaethol Cymru o Ddiolchgarwch am fywyd EM y Frenhines Elizabeth II (2022) a ganwyd yn Eglwys Gadeiriol Llandaf, a dau waith ar gyfer Coroni’r Brenin Siarl III a’r Frenhines Camilla (2023) a berfformiwyd yn Seremoni’r Coroni, Abaty Westminster – Coronation Kyrie (a ganwyd gan Syr Bryn Terfel) a Fanfare (a berfformiwyd gan y Fanfare Band ar ôl coroni’r Brenin Siarl).