Yr Athro Paul Milbourne

Etholwyd: 2019

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Daearyddiaeth Ddynol

Athro Daearyddiaeth a Phennaeth yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd