Yr Athro Paul Wigley

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Afiechydon heintus, Imiwnoleg

Athro Haint Adar ac Imiwnedd, Prifysgol Lerpwl