Yr Athro Peter Michael Atkinson

Etholwyd: 2019

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Gwyddorau Daear

Athro Nodedig a Deon y Gyfadran Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Prifysgol Lancaster