Yr Athro Peter Collins

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Meddygaeth

Athro Haematoleg ac Ymgynghorydd Haematoleg Anrhydeddus, Prifysgol Caerdydd