Professor Peter Townsend

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cyfrifiadureg, Ffiseg

Dirprwy Gadeirydd, Sefydliad Mecaneg Hylifol An-Newtonaidd Prifysgol Cymru; yn flaenorol Dirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Abertawe.