Yr Athro Radhika Mohanram

Etholwyd: 2024

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Astudiaethau Ôl-Wladychiaeth, Ffeministiaeth

Athro Astudiaethau Ôl-drefedigaethol, Prifysgol Caerdydd

Mae’r Athro Mohanram yn ysgolhaig blaenllaw yn y cyfnod ôl-drefedigaethol, ar ôl ysgrifennu tri monograff a golygu pum casgliad o draethodau ar hil, rhyw a llywodraeth ymerodrol, gan gynnwys SPAN, un o’r tri phrif gyfnodolyn ar astudiaethau ôl-drefedigaethol yn Awstralasia. Mae’r nifer fawr o ddyfyniadau (1316) o’r monograffau yn Google Scholar yn tystio i’w heffaith. Y mae hefyd yn ymchwilio i drawma ôl-drefedigaethol, maes astudiaeth newydd sydd heb ei ddatblygu. Gwelwyd effaith yr ymchwil a gyllidwyd ganddo yng Nghymru ym maes ymgysylltu â’r cyhoedd a’r sector amgueddfeydd.