Yr Athro Rattan Yadav

Etholwyd: 2024

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Geneteg - Planhigion, Gwyddor Cnydau

Athro Geneteg Planhigion, Prifysgol Aberystwyth

Yn ei waith ymchwil dros y deng mlynedd ar hugain diwethaf, mae’r Athro Yadav wedi canolbwyntio ar gipio a throsi amrywiadau genetig sy’n digwydd yn naturiol ym mhlasm cenhedlu cnydau er mwyn sicrhau canlyniadau er lles y cyhoedd. Mewn partneriaeth ag ymchwilwyr yn ne Asia ac Affrica Is-Sahara, mae wedi datblygu adnoddau genetig a genomeg newydd, ac wedi dangos eu defnydd wrth ddyrannu a bridio tueddiadau cymhleth fel y gallu i oddef sychder a thueddiadau maethol mewn grawn mewn amrywiaethau o filed perlog, gan greu effeithiau cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol ac iechyd ar raddfa fyd-eang.