Professor Richard Davies

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Ystadegau

Yn flaenorol Is-Ganghellor, Prifysgol Abertawe; yn flaenorol Athro Ystadegau Cymdeithasol a Dirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Caerhirfryn.