Richard Dinsdale

Etholwyd: 2020

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Bioleg

Athro Systemau Amgylcheddol Cynaliadwy, Prifysgol De Cymru