Professor Richard Rathbone

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Hanes Modern - Affrica

Athro Er Anrhydedd, adran Hanes, Prifysgol Aberystwyth; Athro Emeritws Hanes a Chydymaith Ymchwil Athrofaol yn Ysgol Astudiaethau Dwyreiniol ac Affricanaidd Prifysgol Llundain