Professor Richard Rathbone

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Hanes Modern – Affrica, Modern History - Africa

Athro Er Anrhydedd, adran Hanes, Prifysgol Aberystwyth; Athro Emeritws Hanes a Chydymaith Ymchwil Athrofaol yn Ysgol Astudiaethau Dwyreiniol ac Affricanaidd Prifysgol Llundain