Dr Robert Deaves

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Peirianneg

Uwch Brif Beiriannydd, Dyson Ltd ac RAEng Athro Gwadd Pensaernïaeth Systemau Robotig, Coleg Imperial Llundain