Professor Robert Dodgshon

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Geography

Yn flaenorol, Athro Gregynog mewn Daearyddiaeth Ddynol a Chyfarwyddwr yr Athrofa Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Aberystwyth