Professor Robert McNabb

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Economeg

Athro Emeritws Economeg, Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd.