Professor Roger Ainsworth

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Engineering – Mechanical, Fluid Mechanics

Meistr Coleg St Catherine’s, Dirprwy Is-Ganghellor, ac Athro Gwyddor Peirianneg, Prifysgol Rhydychen