Professor Roger Mansfield

Etholwyd: 2015

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Arweinyddiaeth a Rheoli Addysg Uwch

Athro Emeritws a chyn Ddeon Ysgol Fusnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd.