Yr Athro Roger Whitaker

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cyfrifiadureg, Social Science

Athro Cyd-wybodaeth, Prifysgol Caerdydd