Sir Ronald Mason

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cemeg

Yn flaenorol: Athro Cemeg Anorganig, Prifysgol Sheffield; Prif Gynghorydd Gwyddonol, y Weinyddiaeth Amddiffyn.