Professor Ronan Lyons

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Iechyd y Cyhoedd

Athro Iechyd Cyhoeddus, Coleg Meddygaeth Prifysgol Abertawe.